Τι είναι το On Page SEO

Με τον όρο On Page SEO εννοούμε όλες τις ενέργειες και επεμβάσεις στην ιστοσελίδα σας με σκοπό την καλύτερη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Το ξεχωρίζουμε από το Off Page SEO, το οποίο αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που γίνονται εκτός της ιστοσελίδας σας.

Το On Page SEO περιλαμβάνει:

Αρχιτεκτονική περιεχομένου

Σε κάθε σελίδα, οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να μπορούν να δουν περιεχόμενο για να την κατατάξουν στο αρχείο τους. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε μία ανιχνεύσιμη δομή από links ώστε τα ρομποτάκια τους να μπορούν να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι και να περάσουν από όλες τις σελίδες ενός website.

Η σωστή αρχιτεκτονική και δομή επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να περάσουν από όλες τις σελίδες και μάλιστα με τον ελάχιστα δυνατό αριθμό links από την αρχική σελίδα προς οποιαδήποτε άλλη σελίδα του website.

Title Tags

Το title tag είναι το κείμενο που χαρακτηρίζει και περιγράφει μία σελίδα. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο στο On Page SEO και φαίνεται στους browsers, στα αποτελέσματα του Google και των άλλων μηχανών αναζήτησης.

Το title tag πρέπει να είναι μια ακριβής περιγραφή της κάθε σελίδας και βοηθά τόσο στο search engine optimization όσο και στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Meta Description Tags

Το meta description tag είναι το κείμενο που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Μπορεί να μην τόσο σημαντικό για την κατάταξη στα αποτελέσματα, είναι όμως πολύ σημαντικό όμως για την αύξηση του click-through.

Αυτό το σύντομο κείμενο είναι η ευκαιρία σας να δείξετε στον χρήση ότι έχετε αυτό που ψάχνουν. Πρέπει να περιέχει με σωστό και έξυπνο τρόπο τα στοχευμένα keywords και παράλληλα να είναι τόσο ελκυστικό ώστε να κάνει τον χρήση να θέλει να κάνει click σε αυτό το αποτέλεσμα.

Περιεχόμενο και δομή σελίδας

Η πιο σημαντική παράμετρος για την κατάταξη μιας σελίδας είναι το περιεχόμενό της και είναι αυτό που θα την οδηγήσει στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων.

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ποιοτικό, χρήσιμο προς τον επισκέπτη, σωστά δομημένο και φυσικά linkable.

Σωστά δομημένο για να μπορούν τα ρομποτάκια των μηχανών αναζήτησης να το διαβάζουν σωστά. Όλα έχουν τη σημασία τους, ο τίτλος, οι μεσότιτλοι, οι περιγραφές στις εικόνες, κ.α.

 

Ποιοτικό και χρήσιμο γιατί οι εποχές που κάποιοι γέμιζαν τη σελίδα τους με λέξεις για τις οποίες ήθελαν να ανέβουν στα αποτελέσματα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Η Google, η Bing και όλες οι μηχανές αναζήτησης έχουν ως στόχο να ανεβάζουν στα rankings ποιοτικές σελίδες με αξία για τους επισκέπτες. Οπότε: Γράψτε περιεχόμενο για τους επισκέπτες σας και όχι για τις μηχανές αναζήτησης!

Το ποιοτικό περιεχόμενο έχει επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να αναμεταδοθεί και αυτό είναι η βάση του link building και του off-page seo γενικότερα.

 

Δωρεάν αξιολόγηση της σελίδας σας

Προαιρετικά Σχόλια